Logotyp Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

http://if-pan.krakow.pl/

dr hab. Agnieszka Wąsik, adiunkt