Wywiady z Przedstawicielami Instytutów

logotyp Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Instytut Techniki Górniczej KOMAG

https://komag.eu/

dr hab. inż. Dariusz Prostański,

logo Instytut Maszyn Przepływowych PAN

Instytut Maszyn Przepływowych PAN

https://www.imp.gda.pl/

prof. Wiesław Ostachowicz,
prof. Marcin Lackowski,

logotyp Instytut Badawczy Leśnictwa

Instytut Badawczy Leśnictwa

https://www.ibles.pl/

dr Izabela Sondej,

logotyp Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Instytut Techniki Górniczej KOMAG

https://komag.eu/

dr hab. inż. Dariusz Prostański,

logo Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN

https://www.imim.pl

prof. dr hab. inż. Natalia Sobczak,