Wywiady z Przedstawicielami Instytutów

logo Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

https://pan.olsztyn.pl/

dr hab. Daniel Żarski, z-ca Dyrektora ds. Naukowych

logotyp Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska

https://tu.kielce.pl/

dr inż Justyna Kasińska,

Logotyp Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy

https://www.cnbop.pl

dr hab. Anna Rabajczyk, prof. CNBOP-PIB,

Logotyp Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk

http://if-pan.krakow.pl/

dr Małgorzata Borczyk, Asystent, Zakład Neurofarmakologii Molekularnej, Pracownia Farmakogenomiki

logo Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

https://www.ifj.edu.pl/

dr hab. inż. Renata Kopeć, prof. IFJ PAN,