Wywiady z Przedstawicielami Instytutów

Logotyp Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

http://www.imn.gliwice.pl/

dr hab. inż. Krzysztof Fic,

logotyp Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

https://www.iczmp.edu.pl/

dr hab.n.med. Iwona Maroszyńska, prof. ICZMP,

logotyp Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

https://piap.lukasiewicz.gov.pl/

prof. nzw. dr inż. Piotr Szynkarczyk, Dyrektor

logotyp Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych

http://ins.pulawy.pl/

prof. dr hab. inż. Janusz Igras, Dyrektor Instytutu Nowych Syntez Chemicznych

logotyp Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji

https://pimot.lukasiewicz.gov.pl/

dr inż. Karol Zielonka, Zastępca Dyrektora ds. Badawczych i Komercjalizacji w Łukasiewicz – Przemysłowym Instytucie Motoryzacji