Poniżej prezentujemy osiągnięcia instytutów badawczych – ich wynalazki, projekty i wdrożenia ważne dla nauki, medycyny, gospodarki i bezpieczeństwa.