Wywiady z Przedstawicielami Instytutów

logotyp Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

https://ihar.edu.pl/

dr inż. Michał Rokicki, Dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

logotyp Instytut Kolejnictwa

Instytut Kolejnictwa

http://www.ikolej.pl

dr hab. inż. Marek Pawlik, Z-ca Dyrektora ds. Interoperacyjności Kolei Instytutu Kolejnictwa

logotyp Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

https://spartanska.pl

prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski, Kierownik Kliniki Geriatrii NIGRiR

logo Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

https://www.ipiss.com.pl/

dr hab. Agnieszka Sowa-Kofta, profesor instytutu, Kierownik Pionu Polityki Społecznej
dr hab. Zbigniew Klimiuk, profesor instytutu, Kierownik Pionu Zatrudnienia i Rynku Pracy

logotyp Wojskowy Instytut Medyczny Państwowy Instytut Badawczy

Wojskowy Instytut Medyczny Państwowy Instytut Badawczy

https://wim.mil.pl/

gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, Dyrektor