Wywiady z Przedstawicielami Instytutów

logotyp Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki

https://iel.lukasiewicz.gov.pl

dr inż. Sebastian Wydra, Dyrektor

logotyp Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

https://itwl.pl/

prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk, Z-ca Dyrektora ds. Naukowych

logotyp Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

http://www.ierigz.waw.pl/

dr inż. Sylwia Łaba, Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

logotyp Instytut Transportu Samochodowego

Instytut Transportu Samochodowego

https://its.waw.pl/

prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego

logotyp Główny Instytut Górnictwa

Główny Instytut Górnictwa

https://gig.eu/

mgr Aleksandra Mraczek-Krzak, Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Ekonomicznych